Bảng giá xe Toyota tháng 09-2020 tại Toyota Bắc Ninh

TOYOTA WIGO

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Toyota Wigo G 1.2 MT

352 triệu

Toyota Wigo G 1.2 AT

384 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0936.658.129 để biết thêm chi tiết

TOYOTA COROLLA CROSS

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Toyota Corolla Cross 1.8G

720 triệu

Toyota Corolla Cross 1.8V

820 triệu

Toyota Corolla Cross 1.8HV

910 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0936.658.129 để biết thêm chi tiết

TOYOTA VIOS

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Vios 1.5G (CVT) - Phiên bản 7 túi Khí

570 triệu

Vios 1.5E (CVT) - Phiên bản 3 túi Khí

520 triệu

Vios 1.5E (MT) - Phiên bản 3 túi Khí

470 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0936.658.129 để biết thêm chi tiết

 

TOYOTA INNOVA

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Innova 2.0E

771 triệu

Innova 2.0G

847 triệu

Innova Venturer

879 triệu

Innova 2.0V

971 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0936.658.129 để biết thêm chi tiết


TOYOTA CAMRY

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Camry 2.0G 2020

1.029 triệu

Camry 2.5Q 2020

1.235 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0936.658.129 để biết thêm chi tiết


TOYOTA FORTUNER

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Fortuner 2.8G AT  4x4

1.354 triệu

Fortuner 2.7V AT 4x2

1.150 triệu

Fortuner 2.7V AT 4x4

1.236 triệu

Fortuner 2.4G AT 4x2

1.096 triệu

Fortuner 2.4G MT 4x2 1.033 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0936.658.129 để biết thêm chi tiết


TOYOTA COROLLA ALTIS

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Toyota Corolla Altis 1.8G (CVT)

763 triệu

Toyota Corolla Altis 1.8E (CVT)

733 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0936.658.129 để biết thêm chi tiết


TOYOTA YARIS

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Yaris G CVT

650 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0936.658.129 để biết thêm chi tiết


TOYOTA LAND CRUISER PRADO

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Land Cruiser Prado VX

2.379 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0936.658.129 để biết thêm chi tiết


TOYOTA LAND CRUISER

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Land Cruiser 

4.030 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0936.658.129 để biết thêm chi tiết


TOYOTA HILUX

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure

913 triệu

Hilux 2.4L 4x2 AT

674 triệu

Hilux 2.4L 4x4 MT

799 triệu
Hilux 2.4L 4x2 MT 628 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0936.658.129 để biết thêm chi tiết


TOYOTA HIACE

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Hiace Động cơ dầu

1.176 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0936.658.129 để biết thêm chi tiết

Top

   (0)